"Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă, ci însăşi viaţa."

                                                                                  J. Dewey

 

UNIUNEA SINDICALA DIDACTICA VASLUI

 

Bine ati venit pe site-ul nostru!

 

 

 

 

 
   NOUTATI
 

 NOUTATI

       

          PETITIE ONLINE PRIVIND ACORDAREA PENSIEI DE SERVICIU PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR (mai mult aici).

        Toate persoanele care doresc semnarea acestei petitii o pot face fie mergand pe site-ul petitieonline.com sau accesand link-ul:

   http://www.petitieonline.com/petitie_drepturi_salariale_specifice_pers_did_inv_preuniv

 

 

            IN ATENTIA MEMBRILOR DE SINDICAT! 

       In perioada 18-29 ianuarie 2016 U.S. DIDACTICA VASLUI aduna propuneri privind imbunatatirea/punerea in acord cu prevederile legale in vigoare a fiselor de evaluare a activitatii cadrelor didactice in vederea acordarii gradatiei de merit (mai multe aici) 

        Nota:

Membrii de sindicat care vor să transmită direct propuneri de modificare către US Didactica o pot face pe categorii, la următoarele adrese, astfel:

Preprimar: despinavs@yahoo.com                     Fisa din 2015 (vezi aici)

Primar: catalinmindru@yahoo.co.uk                   Fisa din 2015 (vezi aici)

Profesori: elenaroznov80@yahoo.com                Fisa din 2015 (vezi aici)

Maiștri instructori: savucm@gmail.com               Fisa din 2015 (vezi aici)

Învățământ special: silimar@yahoo.com             Fisa din 2015 (vezi aici)

Consilieri școlari: donosaciprian76@yahoo.com   Fisa din 2015 (vezi aici)

Învățământ vocațional: d_panainte@yahoo.com  Fisa din 2015 (vezi aici)

Didactic auxiliar: stiplea@yahoo.com                 Fisa din 2015 (vezi aici)

 

 

      ORDINUL 5559/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didacticde predare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017 (citeste mai mult)

 

      METODOLOGIA-CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017(citeste mai mult)

 

       ORDINUL 5557/2015 pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didacticdin invatamantul preuniversitar de stat, 2016 (citeste mai mult)

 

       METODOLOGIA SI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, 2016 (citeste mai mult)

 

       CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (citeste mai mult...)

 

PETITIE ONLINE

        Solicităm, tuturor factorilor de decizie - Președintelui României, Parlamentului României și Guvernului României, ca Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice să conțină, pentru personalul didactic, cel mult 7 trepte de salarizare raportate la vechimea în învățământ (în prezent sunt 11 trepte de salarizare), iar atingerea nivelului maxim de salarizare conform treptei profesionale corespunzătoare să se realizeze la o vechime în învățământ de cel mult 25 de ani (nu de 40 de ani ca în proiectul de lege). Continutul complet al petitiei se gaseste la adresa:  http://www.petitieonline.com/spune_nu_discriminarii_cadrelor_didactice

 

     

       ORDINUL NR. 5115/2014

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13/01/20159) (citeste mai mult...)

 

      CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR. Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei din 26.11. 2014 (citeste msi mult...)